voorbeeld onderzoek brandcompartimenten, vluchtwegen.